رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: بنا نیست هر روز جنگ شود و دشمنان به سایت یا پادگانی حمله کنند/هوشیاریم که هرگز غافلگیر نشویم // کاخ نقره ای

خبرآنلاین-3 دقيقه پيش

نمایش بیشتر رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش: بنا نیست هر روز جنگ شود و دشمنان به سایت یا پادگانی حمله کنند/هوشیاریم که هرگز غافلگیر نشویم // کاخ نقره ای